FANDOM


Kazakhstan-iconКазахстан - один з героїв коміксів Countryballs, представляє Республіку Казахстан. За каноном він цегла (більш поширений варіант на Заході), проте росіяни стверджують, що він килим. Прийомний син СРСР. Рідний нащадок Казахського Ханства. Предки: Золота Орда, Тюркський Каганат, гуни, скіфи, Кипчаки. 9-та за величиною країна в сучасному світі. Крім того одна з найсильніших. Грає на домбрі, кобизе. Дуже любить м'ясо. У порівнянні з багатьма країнами Малої Азії (Ірак, Афганістана і т. д.) — економічна наддержава. З усіх родичів, найбільше любить своїх сусідів. Також, продає вугілля Україні, але газ постачати відмовився. Дуже пишається своїм минулим, так, що у його сусідів (зокрема у Росії) складається відчуття, що він живе минулим, хоча це не так. Він, як і все живе справжнім, проте як і інші країнокулі не проти повернути свої колишні території.

Історія Редагувати

Казахстан — країна з багатим історичним і культурним минулим. Казахстан опинився на перехресті прадавніх цивілізацій світу, на перетині транспортних артерій, соціальних і економічних, культурних та ідеологічних зв'язків між Сходом і Заходом, Півднем і Північчю, між Європою і Азією, між найбільшими державними утвореннями євразійського континенту. Кочові племена, що заселяли величезну степову територію від монгольських гір до Дніпра і Дунаю, греки називали скіфами, перси — саками. В середині I-го тисячоліття на просторах від монгольських гір до Каспійського моря починається складання давньотюркського союзу кочових племен і поява державності. Перший Тюркський каганат Почали розвиватися ремесла, торгівля, тоді ж зміцнів Великий Шовковий Шлях з Китаю у Іран і далі в Європу.

У VII столітті каганат розпався на Східний (Другий) і Західний каганати. У середині XI століття в Степу піднялося нове могутнє плем'я кипчаків (за латинською куманів), яке витіснило огузів. Велика частина огузів пішла на південні береги Каспію і, змішавшись з місцевими народами, стала прабатьками сучасних туркменів, далі в Закавказзі — азербайджанці.

У 1218 році почалося монгольське вторгнення в Степ. Місцева кіпчакской знати поступила на службу до монголів, а рядові кочівники становили значну частину монгольської армії, двинувшейся у 1237 р. на підкорення Східної Європи. З-за них і з'явилося змішане назва — татаро-монголи. Тюркська степ увійшла до складу трьох монгольських улусів, які очолили сини Чингізхана: велика (степова) частина, весь східний Дешт-і-Кипчак від Балхаша до Нижнього Поволжя, увійшла до складу Улус старшого сина Джучі, Туркестан, Семиріччі, Мавераннахр і Східний

Сусіди Казахстан

Туркестан — Улус другого сина Чагатая, північно-східна частина Семиріччя, Тарбагатай, райони верхнього Іртиша і Західна Монголія — в Улус третього сина Угэдея. Чингізиди прагнули перетворити свої улуси в незалежні володіння.

Після смерті Чингісхана, що послідувала в 1227 році, ця тенденція стала наростати, і імперія розпалася на декілька незалежних держав.у пониззі Волги нове монгольська держава Золота Орда. До нього увійшли території Улусу Джучі — Східний Дешт-і Кипчак, частина території Хорезму та Західного Сибіру, а також знову завойовані землі на заході. Золота Орда було багатоетнічним державою. Вона включала в себе безліч племен і народностей, розрізнялися між собою за рівнем суспільно-економічного розвитку і володіли своєрідною культурою і звичаями. Основну масу ординців становили тюркські племена, головним чином, кипчаки, а також кангли, наймани, кереиты, коныраты і багато інших. Монголи і в Орді становили меншість, за оцінками істориків приблизно п'яту частину війська. В кінці XIII ст. і в XIV ст. монголи фактично тюркизировались. Монгольські завоювання супроводжувалися масовим винищенням. Монгольське завоювання зробило сильний вплив на етнічні процеси на території Казахстану. Три казахських жуза стали фактично наступниками трьох улусів чингізидів. Верхівка чингізидів розчинилися в тюркської масі, але їх нащадки називалися торі або «білою кісткою».

Після розгрому Золотої Орди в 1391 році Тимуром вона остаточно розпалася на свої два крила — західну (Білу) Ак-Орду (між Волгою і Доном) і східну (Синю) Кок-Орди. Кок-Орда в свою чергу розділилася на Ногайський Орду (1440 — на землях сучасного західного Казахстану) і недовговічне Узбецьке ханство на Сирдар'ї (1428 — по імені останнього відомого золотоординського хана Узбека, який остаточно ввів іслам в Золотій Орді). У 1458 році, незадоволені жорсткою політикою Узбецького хана улусу Абу-л-хайра султани Жанібек і Керей зі своїми аулами відкочували до берегів Сирдар'ї на схід в Семиріччі, на землі правителя Могулистана Есен-бугі, де утворили Казахське ханство (1465).

У 1718 році Казахське ханство розпадається під ударами джунгар. Але продовжує зберігатися успадковане від монголів територіальний поділ казахів на три жуза: Старший жуз (південний), Середній жуз (північно-східний) і Молодший жуз (західний). У XVII столітті почалися запеклі війни між двома останніми великими кочовими державами — Казахським і Джунгарських. Історично казахські об'єднані ополчення в цих війнах неодноразово здобували ряд перемог над джунгар. Але постійної армії у казахів не було і кожен жуз збирав військо до певного походу, взаємодія між загонами було слабке, чим і користувалися джунгары. Крім того, джунгары перевершували у вогнепальній зброї, яке виготовляли полонені росіяни.

Казахам довелося просити Росію про протекторат. Росія тоді стрімко просувалася на схід, до Тихого океану. Допомога Казахстану від Росії так і не прийшла, Росії були вигідні казахсько-джунгарські війни, оскільки сама вона в цей час була втягнута в тривалу і важку Північну війну зі Швецією. Молодший Жуз звернувся до російської імператриці з пропозицією про перехід Молодшого жуза під російський протекторат за умови збереження ханства за його нащадками. Зустрівши в особі Росії сильного супротивника, джунгары стримують свій запал.

Приєднання території сучасного Казахстану носило суперечливий характер: з одного боку, мало місце добровільне приєднання казахів (починаючи з Молодшого жуза) внаслідок набігів з боку Джунгарського ханства, з іншого боку, Росія в протистоянні з Британією виявилася зацікавлена в такому приєднанні. Входження казахського ханства до складу російської імперії супроводжувалося труднощами, внаслідок відмінності традицій і ментальності російського і казахського населення. Процес присеодинения з цієї причини виявився неоднозначним. Після взяття російською армією Чимкента (1866) у боротьбі з Кокандским ханством вся сучасна територія сучасного Казахстану опинилася під владою Росії.

Після зречення царя і створення Тимчасового уряду політичне життя пожвавилася і на окраїнах колишньої імперії. Прокадетски налаштовані лідери казахської інтелігенції проводять у червні 1917 року в Оренбурзі Перший всекиргизский з'їзд (1879-1938). З'їзд оголосив автономію козак-киргизьких областей під назвою «Алаш» у складі майбутньої Російської федерації і створив народну раду (уряд) «Алаш-Орда», 26 серпня 1920 року ВЦВК і РНК РРФСР прийняли підписаний Декрет «Про утворення Киргизької Автономної Радянської Соціалістичної Республіки» у складі РРФСР зі столицею в Оренбурзі. У 1925 році, після національно-територіального розмежування в Середній Азії, Киргизька АРСР перейменована в Казахську АРСР. У 1936 році Казахська АССР була відокремлена від РРФСР і перетворена в Казахську РСР. 16-17 грудня 1986 року в Алма-Аті стався антиурядовий заколот.

10 грудня 1991 року згідно з прийнятим Верховною Радою КазССР законом, назва республіки «Казахська Радянська Соціалістична Республіка» було змінено на «Республіка Казахстан». Примітно, що саме 16 грудня 1991 року Казахстан після фактичного розпаду СРСР останнім з усіх союзних республік проголосив свою незалежність. Першими його визнали єдине до цього незалежне тюркське держава Туреччина, США і сусідній Китай.

Зовнішність Редагувати

Казахстан виглядає як цегла, а не як куля, тому що він пізніше всіх інших країн потрапив в кантриболлз.

Етимологія Редагувати

В оригіналі ім'я Казахстану звучить як Kazakhbrick (Казахбрик), що дослівно перекладається як казахкирпич.

Стосунки Редагувати

 • Росія-iconРосія - великий, просто ВЕЛИЧЕЗНИЙ сусід і друг! Він трохи нервовий через літака який, напевно, випадково підірвав мій, теж, один. Я сподіваюся, що з ним у нас будуть хороші стосунки.
 • Киргизська-iconКиргизія - братик, зона для відпочинку. Також, кращий друг.
 • Туркменія-iconТуркменія - Хоч наші предки і воювали, ми ніяк не зв'язуємося з один одним.
 • США-iconСША - Так, ви повинні визнати, що ми не Вихованці Росії.
 • Китай-iconКитай - мій величезний сусід, Росія думає що ти на мене нападешь, але це не так, правда? ...Китай?
 • НАТО-iconНАТО - один під сумнівом.
 • Узбекистан-iconУзбекистан - брат, маленький пустун! НІКОЛИ НЕ ЗАБУДУ ПРО УЗБЕЦЬКЕ ХАНСТВО!
 • Туреччина-iconТуреччина - друг, а ще й шестиюродный брат, який за півгодини визнав мою незалежність. У нас багато спільного! Правда, Түркия? Түркия? Куди ти пішов?
 • Азербайджан-iconАзербайджан - братик, не бійся, ти ОТРИМАЄШ свій Нагірний Карабах, хоча моє творіння думає інакше.Він хороший.
 • Тюркський рада-icon Тюркська Рада - найкраще моє творіння, з усіх, що я коли-небудь створював. З його допомогою я захоплю світ!
 • ЄАС-icon Євразійський Союз-він мій друг.


Великобританія - він поганий.

Стереотипи Редагувати

Казахстан - досить мирна і безпечна країна. Але його миролюбність не завжди була так тривалою.. при наближенні великого для казахів свята Соғым, Казахстан стає дуже.. ДУЖЕ жорстоким до коровам!

Казахстан любить все і вся, крім Комуніста, Головного суперника і Бората.

Казахстан ненавидить тих хто краде його Бешбармак (це така їжа, смачненька)

Цитати Редагувати

 • казак-казак?
 • Өзбек Шошқа (Досл. Узбецький порося, Узбецький свин, так він дражнить Узбекистан)
 • Қырғыз, ал сен Түрік Қағанатты ұмыткен жоқсын ба? (Киргиз, а ти не забув Тюркський Каганат? Він запитує це у Киргизстана, коли той дражнить Казахстан)
 • бауырсақ бәрібір күштірек(коли пробує будь-яку їжу, крім своєї)
 • Ойбай!(аналог на єврейську Ой-вей!)
 • Жынды!(Ідіот! Дурень!)
 • Жоғал!(Піди!)
 • Қ×÷=×÷= (Брудна лайка)
 • ОРЫС, ҚАЗІР СЕН ШИН ОРДАНЫҢ КҮШІН (РУЗКІЙ, ТИ ЗАРАЗ ДІЗНАЄШСЯ СИЛУ ЦІЄЇ ОРДИ! Каже, коли злиться на Росію.)

Жоқ (Немає) Редагувати

Салем(привіт).

Як намалюватиРедагувати

 1. Малюємо горизонтальний прямокутник або цеглу.
 2. Розмальовуємо в блакитний колір.
 3. Беремо жовтий і оккуратно малюємо зліва зверху вниз орнамент Казахстану.
 4. В центрі малюємо сонце, а під ним птаха, що летить.
 5. Малюємо очі.

Казахстан готовий!

P. S. Бажано орнамент і сонце з птицой змальовувати з цієї картинки прапора, щоб не наляпати помилок.Якщо ви не послухаєте, то прийде Казахстан, і вб'є вас

Особа і риси характеруРедагувати

На відміну від своїх войовничих предків, Казахстан пацифіст, так як він розуміє, що бути пацифістом зараз вигідніше, ніж бути войном. В душі, однак, він бажає відродити Тюркський Каганат, і стати самим стронгом.

ГалереяРедагувати

Робота-icon Пов'язані шаблони Language-icon
ШОРІ
Казахстан-icon Республіка Казахстан Казахстан-icon
Регіони Бе Акмола-icon АкмолаАктобе-icon АктобеАлмати-icon Алмати (Алмати (м)-icon Алмати) • Астана-icon АстанаАтирау-icon АтирауБайконур-icon БайконурСхідний Казахстан-icon Східний КазахстанЖамбылская область-icon Жамбылская областьЗахідний Казахстан-icon Західний КазахстанКараганда-icon КарагандаКостанай-icon КостанайКизилорда-icon КизилордаМангістауська область-icon Мангістауська областьПавлодар-icon ПавлодарПівнічний Казахстан-icon Північний КазахстанПівденний Казахстан-icon Південний Казахстан
Історія Тюркський каганат-icon Тюркський КаганатКазахське Ханство-icon Казахське ХанствоЗолота Орда-icon Золота ОрдаХорземская РСР-icon Хорземская РСРКазахська РСР-icon Казахська РСР (Soviet-icon)
ШОРІ
Земля-icon Країни Земля-icon
Нестандартні кульки 1-icon 1ball2-icon 2ball3-icon 3ball4-icon 4ball5-icon 5ball (Австралійські аборигени-icon Австралійські аборигениМаорі-icon Маорі) • 6-icon 6ball7-icon 7ball8-icon 8Ball
3-icon Америка Ангілья-icon АнгільяАнтигуа-icon Антигуа і БарбудаАргентина-icon АргентинаАруба-icon АрубаБагамськи острови-icon Багамкські ОстровиБарбадос-icon БарбадосБеліз-icon БелізБермудські остова-icon Бермудські ОстровиБолівія-icon БоливіяБонейр-icon БонейрБразилія-icon БразиліяБританські Віргінські острови-icon Британські Віргінські ОстровиВенесуела-icon ВенесуелаВіргінські острови-icon Віргінські ОстровиГаїті-icon ГаїтіГайана-icon ГайанаГваделупа-icon ГваделупаГватемала-icon ГватемалаГондурас-icon ГондурасГренада-icon ГренадаГренландія-icon ГренландіяДомініка-icon ДомінікаДоминикано-icon Домініканська РеспублікаЕквадор-icon ЕквадорКаймоновы острова-icon Кайманові ОстровиКанада-icon КанадаКолумбія-icon КолумбіяКоста Ріка-icon Коста РікаКуба-icon КубаКюрасао-icon КюрасаоСальвадор-icon СальвадорФранцузька Гвіана-icon Французька ГвіанаФолклендські острови-icon Фолклендські ОстровиМексика-icon МексикаМонстеррат-icon МонстерратНікарагуа-icon НікарагуаПанама-icon ПанамаПарагвай-icon ПарагвайПеру-icon ПеруПуерто Ріко-icon Пуерто-РикоСаба-icon СабаСент-Бартелемі-icon Сент-БартелеміСент-Люсія-icon Сент-ЛюсіяСент-П'єр і Мікелон-icon Сент-П'єр і МікелонСент-Вінсент і Гренадіни-icon Сент-Вінсент і ГренадіниСент-Кітс і Невіс-icon Сент-Кітс і НевісСінт-Естатіус-icon Сінт-ЕстатіусСінт-Маартен-icon Сінт-МаартенСурінам-icon СурінамСША-icon СШАТринідад і Тобаго-icon Тринідад і ТобагоТеркс і Кайкос-icon Теркс і КайкосУругвай-icon УругвайЧилі-icon ЧиліЯмайка-icon Ямайка
2-icon Європа Абхазія-icon АбхазіяАвстрія-icon АвстріяАзербайджан-icon АзербайджанАлбанія-icon АлбаніяАндорра-icon АндорраБілорусь-icon БілорусьБельгія-icon БельгіяБоснія і Герцеговина-icon Боснія і ГерцеговинаБолгарія-icon БолгаріяВатикан-icon ВатиканВеликобританія-icon Великобританія (Англія-icon АнгліяПівнічна Ірландія-icon Північна ІрландіяШотландія-icon ШотландіяУельс-icon Уельс) • Вірменія-icon ВірменіяКіпр-icon КіпрЧехія-icon ЧехіяДанія-icon ДаніяЕстонія-icon ЕстоніяФарери-icon Фарерські островиФінляндія-icon ФінляндіяФранція-icon ФранціяГрузія-icon ГрузіяGermany-icon Німеччина (Рейхугольник-icon Рейхкутник) • Гібралтар-icon ГібралтарGreece-icon ГреціяГернеси-icon ГернесиЦигани-icon ЦиганиУгорщина-icon УгорщинаІсландія-icon ІсландіяІрландія-icon ІрландіяОстрів Мен-icon Острів МенІталія-icon ІталіяДжерсі-icon ДжерсіКіпр-icon КіпрKosovo-icon КосовоLatvia-icon ЛатвіяЛіхтенштейн-icon ЛіхтенштейнЛитва-icon ЛитваЛюксембург-icon ЛюксембургМакедонія-icon МакедоніяМальта-icon МальтаМолдова-icon МолдоваМонако-icon МонакоЧорногорія-icon ЧорногоріяНагорний Карабах-icon Нагірний КарабахНовороссия Новоросія(ДНР-icon ДНРЛНР-icon ЛНР) • Нідерланди-icon НідерландиНорвегія-icon НімеччинаПольща-icon ПольщаПортугалія-icon ПортугаліяРумунія-icon РумуніяРосія-icon Росія (Крим-icon Крим) • Сан Марино-icon Сан-МариноСіленд-icon СілендСербія-icon СербіяСловаччина-icon СловакіяПридністров'я-icon Придністров'яСловенія-icon СловеніяПівденна Осетія-icon Південна ОсетіяІспанія-icon ІспаніяШвеція-icon ШвеціяШвейцарія-icon ШвейцаріяТуреччина-icon ТуреччинаУкраїна-icon УкраїнаХорватія-icon Хорватія
8-icon Африка Алжир-icon АлжирАнгола-icon АнголаБенін-icon БенінБотсвана-icon БотсванаБуркіна Фасо-icon Буркіна-ФасоБурунді-icon БурундіКамерун-icon КамерунКабо Верде-icon Кабо-ВердеЦАР-icon ЦАРЧад-icon ЧадКомори-icon КомориКонго-icon КонгоДР Конго-icon Демократична Республіка КонгоДжібуті-icon ДжібутіЄгипет-icon ЄгипетЕкваторіальна Гвінея-icon Екваторіальна ГванеяЕритрея-icon ЕритреяЕфіопія-icon ЕфіопіяГабон-icon ГабонГамбія-icon ГамбіяГана-icon ГанаГвінея-icon ГвінеяГвінея-Біссау-icon Гвінея-БісауКот-Д 'івуар-icon Кот-Д' івуарКенія-icon КеніяЛесото-icon ЛесотоЛіберія-icon ЛіберіяЛівія-icon ЛівіяМадагаскар-icon МадагаскарМалаві-icon МалавіМалі-icon МаліМавританія-icon МавританіяМаврикій-icon МаврикійМайотта-icon МайоттаМарокко-icon МароккоМозамбік-icon МозамбікНамібія-icon НамібіяНігер-icon НігерНігерія-icon НігеріяРуанда-icon РуандаСан-Томе і Прінсіпі-icon Сан-Томе і ПрінсіпіСенегал-icon СенегалСейшельські Острови-icon Сейшельські ОстровиСьєрра Леоне-icon Сьєрра-ЛеонеСомалі-icon СомаліСомаліленд-icon СомаліендПАР-icon ПАРПівденний Судан-icon Південний СуданСудан-icon СуданСвазіленд-icon СвазілендТанзанія-icon ТанзаніяТого-icon ТогоТуніс-icon ТунісУганда-icon УгандаЗахідна Сахара-icon Західна СахараЗамбія-icon ЗамбіяЗімбабве-icon Зімбабве
1-icon Азія Афганістан-icon АфганістанБангладеш-icon БангладешБутан-icon БутанБританська Колонія-icon Британські території в Індійському ОкеаніБруней-icon БрунейМ'янма-icon М'янмаКамбоджа-icon КамбоджаКитай-icon Китай (Гонконг-icon ГонконгМакао-icon МакаоТибет-icon ТибетСіньцзян-icon Сіньцзян-Уйгурський автономний район) • Східний Тимор-icon Східний ТиморІндія-icon ІндіяІндонезія-icon ІндонезіяЯпонія-icon Японія (Окінава-icon Окінава) • Казахстан-icon КазахстанКНДР-icon Північна КореяПівденна Корея-icon Південна КореяКиргизія-icon КиргизіяЛаос-icon ЛаосМалайзія-icon МалайзіяМальдіви-icon МальдівиМонголія-icon МонголіяНепал-icon НепалПакистан-icon ПакистанФіліппіни-icon ФіліппіниРосія-icon Росія (Winged Doom-icon Омська птах) • Шрі-Ланка-icon Шрі-ЛанкаТайвань-icon ТайваньТаджикистан-icon ТаджикистанТайланд-icon ТаїландТрінгапур-icon СінгапурТуркменія-icon ТуркменіяУзбекистан-icon Узбекистан (Каракалпакстан-icon Каракалпакстан) • В'єтнам-icon В'єтнам
Близький Схід-icon Близький Схід Бахрейн-icon БахрейнКіпр-icon КіпрЄгипет-icon ЄгипетІран-icon ІранІрак-icon ІракІзраїль-icon ІзраїльЙорданія-icon ЙорданіяКувейт-icon КувейтЛіван-icon ЛіванПівнічний Кіпр-icon Північній КіпрОман-icon ОманПалестина-icon ПалестинаКатар-icon КатарСауді-icon Саудівська АравіяСирія-icon СиріяТуреччина-icon ТуреччинаОАЕ-icon ОАЕАкротирі і Декелія-icon Акротирі і ДекеліяЄмен-icon Ємен
7-icon5-icon І Австралія океанія Австралія-icon Австралія (Острів Різдва-icon Острів РіздваКокосові острови-icon Кокосові ОстровиНорфолк-icon Норфолк) • Фіджі-icon ФіджіФранцузька Полінезія-icon Французька ПолінезіяГуам-icon ГуамКірібаті-icon КірібатіМаршаллові Острови-icon Маршаллові ОстровиМікронезія-icon МікронезіяНауру-icon НауруНова Каледонія-icon Нова КаледоніяНова Зеландія-icon Нова Зеландія (Острови Кука-icon Острови КукаНіуе-icon Ніуе) • Північні Маріанські острови-icon Північні Маріанські ОстровиПалау-icon ПалауПапуа-Нова Гвінея-icon Папуа Нова ГвінеяОстрови Пиктэрн-icon Острови ПиктэрнСамоа-icon СамоаСоломонові острови-icon Соломонові ОстровиТокелау-icon ТокелауТонга-icon ТонгаТувалу-icon ТувалуВануату-icon ВануатуУолліс і Футуна-icon Уолліс і Футуна
4-iconІнше Антарктида-icon АнтарктидаАтлантида-icon АтлантидаЦигани-icon Цигани
ШОРІ
ЕАС-icon Євразійський економічний союз ЕАС-icon
Засновники Росія-icon РосіяБілорусь-icon БілорусьКазахстан-icon Казахстан
Інші члени Вірменія-icon ВірменіяКиргизія-icon Киргизія
Можливі члени Таджикистан-icon ТаджикистанСирія-icon Сирія
ШОРІ
СРСР-icon Союз Радянських Соціалістичних Республік СРСР-icon
Союзні республіки Азербайджанська РСР-icon Азербайджанська РСРВірменська РСР-icon Вірменська РСРБілоруська РСР-icon Білоруська РСРГрузинська РСР-icon Грузинська РСРКазахська РСР-icon Казахська РСРКиргизька РСР-icon Киргизька РСРЛатвійська РСР-icon Латвійська РСРЛитовська РСР-icon Литовська РСРМолдавська РСР-icon Молдавська РСРРРФСР-icon РРФСРТаджицька РСР-icon Таджицька РСРТуркменська РСР-icon Туркменська РСРУзбецька РСР-icon Узбецька РСРУкраїнська РСР-icon Українська РСРЕстонська РСР-icon Естонська РСР
Союзні республіки, не існували на момент розпаду РСР Абхазія-icon РСР АбхазіяБухарська РСР-icon Бухарська РСРЗСФРР-icon ЗСФРРКарело-Фінська РСР-icon Карело-Фінська РСРПридністров'я-icon Придністровська Молдавська РСРФайл:Хорземська РСР-icon.png Хорземская РСР
Діти Абхазія-icon АбхазіяАзербайджан-icon АзербайджанВірменія-icon ВірменіяБілорусь-icon БілорусьГрузія-icon ГрузіяКазахстан-icon КазахстанКиргизія-icon КиргизіяЛатвія-icon ЛатвіяЛитва-icon ЛитваМолдова-icon МолдоваНагорний Карабах-icon Нагорний КарабахПридністров'я-icon Придністров'їРосія-icon РосіяТаджикистан-icon ТаджикистанТуркменія-icon ТуркменіяУзбекистан-icon УзбекистанУкраїна-icon УкраїнаПівденна Осетія-icon Південнa ОсетіяЕстонія-icon Естонія
ШОРІ
Тюркський рада-icon Тюркська рада Тюркський рада-icon
Засновники Казахстан-iconКазахстан . Туреччина-iconТуреччина . Киргизія-iconКиргизія
Інші члени Азербайджан-iconАзербайджан . Туркменія-icon Туркменія
Можливі члени Узбекистан-icon Узбекистан